Kontakt

Personuppgiftsbehandling

Anna lundmark design hanterar personuppgifter om nuvarande och tidigare kunder som endast insamlas direkt från individen. Uppgifter som vi behandlar innefattar kontaktuppgifter, kommunikation om köpen och transaktionsuppgifter utifrån kraven från bokföringslagen.

Vi använder oss av personuppgiftsbiträden med behandling (lagring och tjänster för kommunikation) i land utanför EU och har ett upprättat avtal med dessa biträden.

Vi sparar uppgifter om köpet enligt tidskrav från bokföringslagen.

Om du är en tidigare kund och vill begära ut dina personuppgifter, utnyttja rätten att bli glömd eller få dina uppgifter rättade. Vänligen kontakta mig via detta formulär.

Vänligen Anna Lundmark